HomeĐông YHuyệt Khúc Cốt

Huyệt Khúc Cốt

Ý nghĩa tên gọi Huyệt Khúc Cốt đó là: Huyệt ở xương (Cốt) mu, có hình dạng cong (khúc), vì vậy gọi là Khúc Cốt.

Tên gọi khác

Hồi Cốt, Khuất Cốt, Niệu Bao.

Xuất xứ

Giáp Ất Kinh.

Đặc tính

  • Huyệt thứ 2 của mạch Nhâm.
  • Huyệt Hội của mạch Nhâm và kinh Túc Quyết Âm Can.
  • Huyệt Hội của kinh Túc Quyết Âm Can và mạch Âm Kiều.
  • Huyệt Hội của các kinh cân – cơ của 3 kinh âm ở chân.

Vị trí huyệt khúc cốt

Ở trên xương mu, dưới huyệt Trung Cực 1 thốn hoặc chỗ lõm ngay chính giữa bờ trên xương mu.

Vị trí huyệt khúc cốt

Giải phẫu

Huyệt ở trên đường trắng giữa bụng, giữa nền và trụ của đường trắng. Sau đường trắng là mạc ngang và phúc mạc. Vào sâu là ổ bụng dưới, có đáy bàng quang khi rỗng, đáy của tử cung khi không có thai. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L1.

Chủ trị

Trị bàng quang viêm, dịch hoàn viêm, tử cung sa, kinh nguyệt không đều, tiểu khó, tiểu bí.

Châm cứu huyệt khúc cốt

Châm thẳng sâu 0,3 – 1,5 thốn. Cứu 10 – 45 phút.

Phối hợp huyệt

1.Phối Phục Lưu (Th 7) + Quan Nguyên (Nh 4) Tam Âm Giao (Ty 6) + Thái Xung (C3) + Thiên Xu (Vi 25) trị xích bạch đái (Châm Cứu Tập Thành). Phối Chiếu Hải (Th 6) + Lãi Câu (C 5) + Tam Âm Giao (Ty 6) + Thiếu Phủ (Tm 8) trị âm hành đột nhiên cương lên khác thường (Châm Cứu Học Thủ Sách).

2. Phối Chiếu Hải (Th 6) + Lãi Câu (C 5) + Tam Âm Giao (Ty 6) + Thiếu Phủ (Tm 8) trị âm hành đột nhiên cương lên khác thường (Châm Cứu Học Thủ Sách).

Ghi chú

Trước khi châm, bảo người bệnh đi tiểu để tránh châm vào bàng quang. Bí tiểu không châm sâu. Có thai không châm sâu.

AMELY SHOP

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Xem Nhiều Nhất