HomeĐông YHuyệt Não Không

Huyệt Não Không

Ý nghĩa tên gọi Huyệt Não Không đó là: Huyệt ở vị trí gần Não Hộ, lại có tác dụng thanh não, thông khiếu, vì vậy gọi là Não Không (Trung Y Cương Mục).

Tên gọi khác

Nhiếp Nhu.

Xuất xứ

Giáp Ất Kinh.

Đặc tính

  • Huyệt thứ 19 của kinh Đởm.
  • Huyệt hội với Dương Duy Mạch.

Vị trí huyệt não không

Sau huyệt Thừa Linh 1,5 thốn, trên Phong Trì 1,5 thốn, ngang với ụ chẩm và Não Hộ (Đốc Mạch).

Vị trí huyệt não không

Giải phẫu

Dưới da là chỗ cơ chẩm, cơ gối đầu và cơ thang bám vào đường cong chẩm trên của xương chẩm. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh của dây thần kinh số 2, nhánh của dây thần kinh chẩm lớn, nhánh của thần kinh dưới chẩm. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

Tác dụng

Thanh đởm, tả hoả, thư cân, hoạt lạc, tỉnh não, thông khiếu.

Chủ trị

Trị đầu đau, cổ gáy cứng, suyễn.

Châm cứu: Châm dưới da 0,3 – 0,5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng. Ôn cứu 5 – 10 phút.

Phối hợp huyệt

1. Phối Thúc Cốt (Bq 65) trị điên, đầu đau (Thiên Kim Phương).

2. Phối (Đầu) Khiếu Âm (Đ 11) trị mũi nghẹt, đầu đau (Tư Sinh Kinh).

AMELY SHOP

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Xem Nhiều Nhất