HomeĐông YHuyệt Toản Trúc

Huyệt Toản Trúc

Ý nghĩa tên gọi Huyệt Toản Trúc đó là: Huyệt ở chỗ các sợi lông mày (giống hình các gậy tre (trúc) dồn (gom) vào (toàn), vì vậy gọi là Toàn Trúc.

Tên gọi khác khác

Dạ Quang, Minh Quang, My Bản, My Đầu, Nguyên Trụ, Quang Minh, Thỉ quang, Toán Trúc, Toản Trúc, Viên Tại, Viên Trụ.

Xuất xứ

Giáp Ất Kinh.

Đặc tính

Huyệt thứ 2 của kinh Bàng Quang.

Vị trí huyệt toản trúc

Chỗ lõm đầu trong chân mày, thẳng trên góc mắt trong.

huyệt toản trúc

Giải phẫu

  • Dưới da là cơ trán, cơ mày, cơ tháp và bờ cơ vòng mi.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh mặt. Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.

Tác dụng huyệt toản trúc

Khu phong, minh mục.

Chủ trị

Trị đầu đau, mắt đau, liệt mặt.

Châm cứu huyệt toản trúc

  • Châm thẳng, sâu 0,3 – 0,5 thốn.
  • Trị bệnh về mắt, châm xiên hướng xuống đến huyệt Tinh Minh (Bq.1) .
  • Trị đầu đau, mặt liệt, châm xuyên đến huyệt Ngư Yêu.
  • Trị thần kinh hố mắt trên đau, châm xiên hướng mũi kim ra phía ngoài.
  • Trị đau ở trước Ấn Đường, châm luồn kim dưới da, 2 thân kim chéo nhau ở giữa Ấn Đường. Không cứu.

Phối hợp huyệt

1. Phối Hòa Liêu (Đtr.19) + Thận Du (Bq.23) + Thừa Khấp (Vi.1) + Ty Trúc Không (Ttu.23) trị đau đầu do phong (Thiên Kim Phương).

2. Phối Ngân Giao (Đ.28) + Ngọc Chẩm (Bq.9) trị mắt đỏ, giữa hàm đau (Thiên Kim Phương).

3. Phối Đầu Duy (Vi.8) trị mi mắt đau (Ngọc Long Kinh).

4. Phối Tam Gian (Đtr.2) trị mắt có màng (Châm Cứu Tụ Anh).

5. Phối Hợp Cốc (Đtr.4) trị đầu đau chảy nước mắt (Châm Cứu Học Thượng Hải).

6. Phối Dịch Môn (Ttu.2) + Hậu Khê (Ttr.3) trị mắt đỏ, có màng (Châm Cứu Học Thượng Hải).

7. Phối Hợp Cốc (Đtr.4) + Thừa Tương (Nh.24) + Tứ Bạch (Vi.2) trị cơ mặt co giật (Châm Cứu Học Thượng Hải).

8. Châm Toàn Trúc (Bq.2) xuyên Ngư Yêu + Hợp Cốc (Đtr.4) + Phong Trì (Đc.20) trị phía trước hàm đau (Châm Cứu Học Thượng Hải).

9. Phối Dương Bạch (Đ.14) + Ế Phong (Ttu.17) + Hạ Quan (Vi.7) + Khúc Sai (Bq.4) + Ty Trúc Không (Ttu.23) trị thần kinh tam thoa đau (Tân Châm Cứu Học).

10. Phối Hành Gian (C.2) + Hợp Cốc (Đtr.4) + Quang Minh (Đ.37) + Thái Dương + Thái Khê (Th.3) + Tinh Minh (Bq.1) có tác dụng làm cho mắt sáng (Châm Cứu Học Thủ Sách).

Tham khảo

Thiên Cốt Không Luận ghi: “Cảm phong tà, nếu thấy gió mà sợ gió, thích ở đầu lông mày [h. Toàn Trúc] (Tố Vấn 60, 6)

Thiên Khẩu Vấn ghi: “Con người bị hắt hơi, khí gì gây nên? Kỳ-Bá đáp: Dương khí hòa lợi, tràn đầy lên Tâm mà xuất ra ở mũi, gây nên hắt hơi, nên bổ huyệt Vinh của Túc Thái Dương ở huyệt My Bản (tức là huyệt Toàn Trúc) (Linh Khu 28, 18).

“Chứng Tỵ uyên (xoang trán viêm, xoang mũi viêm) bao giờ cũng phải châm Toàn Trúc và Đầu Duy [Vi.8] (Biển Thước Tâm Thư).

AMELY SHOP

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Xem Nhiều Nhất